在线字典 -> 在线查询金字旁的字有哪些,偏旁部首钅字旁,带金字旁的字有哪些?★
前一篇:禾字旁 后一篇:立字旁
查找部首“”,共找到 247 个字,点开要查看的汉字,显示解释!
笔划汉字拼音笔划汉字拼音
5jīn6
67dìng,dīng
7liào,liǎo7
7zhāo7zhēn
8chāi8chuàn
8diào8fán
8mén8
8qiān8shàn,shān
88yáng
89
9bǎn9bèi
99chāo
9dǒu9dùn
9fāng9gài
9gàng,gāng9gōu
9huǒ9
9jūn9kàng
99niǔ
9qián9qīn
9tài9
9xíng9yào,yuè
9zhōng10
1010
1010
10diàn,tián10duó
1010jiǎ
1010líng
10mǎo10
1010pí,pī
1010qiān,yán
10qián10qián
10shì10shuò
1010tǎn
10tiě10xuàn
10yóu10
10yuè10zhēng
10zuàn,zuān10bào
11ǎn11chǎn
11chēng,dāng11chéng
11chòng11diào
11diào,yáo11dìng,tǐng
11diū11èr,ěr
1111
11huá11jiá
11jiǎo11kǎi
11kào11lǎo
1111máng
11míng11náo
11quán11
1111shā
11tàng,tāng11tóng
11xǐ,xiǎn11xiān
11xíng11
1111yīn
11yín11yǒu
11zhá11zhèng,zhēng
11zhì11zhū
1112ā
12chú12cuò
12é12fēng
12gào12guō
12jiàn,jiǎn12jú,jū
12kāi12kēng
12lāi12láng
12láo12
12liàn12liǔ
12lüè12pù,pū
12qǐn12ruì
12suǒ12
1212wú,yǔ
12xiāo12xīn
12xiù12zhù
12zèng13bēn
13chuí13cuò
1313dìng
1313huō
13jiàn13jǐn
1313juǎn
1313kūn
13luó13máo
13měng13nuò
13péi13qiāng
13tán13
13xiān13yīng
13zhě13zhì
13zhuī13
1313chāng
14āi14chā
1414duàn
14ě14fèi
14huán14huáng
14juān14kǎi
14lòu14méi
14měi14qiāng
14qiāo14qiè
1414sōu
1414zhōng
15bàng15
15gǎo,hào15
15jiā15liú,liù
1515
15niè15niè
15tǎng15
15zhèn15bīn
15róng10
16bèng16biāo
16dí,dī16jìng
16liú16màn
16táng,tāng16yōng
1616luó
16xuàn17cuàn,cuān
17dèng17duì,dūn
17jué17lán
17liào17
1717
17qiǎng,qiāng17xín
18huán18huò
18léi18lián
1818zhuó
19chǎ20
20biāo15shàn
15shàn16zhuō
22xiāng22chán
25jué     更多内容请查看【亿辞网】。关于带金字旁的字有哪些,如有疑问,请与我们联系。谢谢!


 
Copyright(C)2017 亿辞网·版权所有 如有疑问,请联系我们 Email:QQ邮箱 QQ:7117780
备案号:沪ICP备09016276号-6 手机版